Марвел ООД предлага индивидуални и комплексни решения за анализ на промишлени и отпадни води.

 

   1. Multisensor systems, Великобритания

       Системите на Multisensor използват иновативен, безконтактен и надежден метод за откриване и        измерване на въглеводороди, трихалометани (ТХМ) и амоняк в отпадни и чисти води.

          MS1200 VOC oil monitor                               MS2000 THM monitor                                

   logo

      За допълнителна информация: http://www.multisensor.co.uk/

 

   2. WTW, Германия

  WTW предлага висококачествени измервателни устройства за анализ на вода. Със своята надеждност,    оперативна безопасност и прецизност  продуктите на WTW се превръщат в световен стандарт:

 

         P700 phosphate system               VisoTurb ViSolid

 

        

        За допълнителна информация: http://www.wtw.com/

 

     3. Knick, Германия

 

                                               

 

                                      

 

 

  Knick Memosens Academy

  За допълнителна   информация: http://www.knick.de/