SIEBTECHNIK, RETSCH

 

1. SIEBTECHNIK, Германия

 

          1.1 ASM Лабораторни машини за ситов анализ 

 

            

 

         1.2 Челюстни трошачки и валцови мелници 

   

 

           1.3 Промишлени пресевни системи 

 

       

 

Челюстни трошачки, ултрацентрофужни, планетарни топкови, дискови, роторни, ножови мелници, ситови машини и сита, делители на проби, таблетиращи преси.

 

За повече информация: Siebtechnik

 

 

2. Rеtsch, Германия

 

                                  

                                                     

  За повече информация: Retsch