2.1.Лабораторни системи за изследване на линейната плътност

Изследване на линейна плътност с измерване на минимална, максимална и средна стойност, стандартно отклонение и C.V./ по гравитационен метод – AUTOSORTER; и по капацитивен – USTER TESTER.

 

Uster Tester 5  www.uster.com

 

2.2. Уреди за определяне на дефектите на преждата

Определяне дефекти на преждите – N, S, L, T, чужди примеси, форма; симулация на тъкан, плетиво, черна дъска;

 

2.3. Уреди за определяне на механични показатели

Определяне механични показатели на прежда – здравина и разтегливост на прежди, сукове, устойчивост на претриване, коефициент на триене  

        

 

 
 

                                      Stick-slip Friction Tester F 460                                      

   

Uster Tensorapid 4-1   

www.uster.com   

Uster Tensoiet 1-1

www.uster.com

  
 сукомер – www.sdlatlas.com         сукомер – www.uster.com

 

2.4. Уреди за определяне на развласеност на прежди

Sherley Electronic Friction & Hairiness

 www.sdlatlas.com

www.uster.com

  

 

2.5. Помощни устройства – хаспели, везни, черни дъски, скали и други 

 

2.6. Калибрационни материали, еталони и резервни части;
       статистическа обработка на резултатите;
       графично и числено изображиниие – www.sdlatlas.com

 

2.7. Лабораторни машини за мострено производство


                       Лабораторна рингова предачна        Лабораторна бобинарка

                               машина www.sdlatlas.com         www.sdlatlas.com 

 

2.8. Резултатите отговарят на съответните стандарти – ISO, BS, ASTM, DIN, IWTO

За повече информация, оферти и доставка можете да се свържете с нас чрез телефон, факс или e-mail.