1. Определяне на водни нива, дебити и качествени параметри в сондажи

   

 

 

 

2. Определяне на скорости и нива на водни течения

       

    

3. Метеорологично оборудване

                            

   

 За повече информация:  http://www.seba.de