1. Фирма WTW

Фирма WTW, Германия е с 63 годишен опит в разработката и производствота на апаратура за измерване на рН, електропроводимост, съдържание на разтворен кислород, ХПК и БПК както в лабораторни и полеви условия, така и в режим на реално време (on-line). В продуктовата листа можете да намерите пълната гама турбидиметри, рН метри, кондуктометри, оксиметри, както и пълната гама рН електроди, кондуктометрични и оксиметрични сонди и аксесоари към тях за директни измервания в различни среди.

                     csm WTW 1AA310 inoLab pH 7310 benchtop meter front 2b2f0d7f18  csm WTW 2AA310 ProfiLine pH 3310 portable meter front

    

Повече информация можете да намерите на адрес: wtw.com

 

 

 2. Фирма SI Analytics GmbH

Фирма SI Analytics, Германия предлага лабораторни и преносими рН метри, кондуктометри, оксиметри, както и пълната гама рН електроди, йонселективни електрoди, кондуктометрични и оксиметрични сонди и аксесоари към тях, титратори, автоматични системи за определяне кинематичен вискозитет на нефтопродукти, полимери и др.

 SI Analytics meters      zamestvam      

             

 

 

Повече информация можете да намерите на адрес: www.si-analytics.com