1. HPLC – Високоефективна течна хроматография

Марвел ООД предлага широка гама модулни системи за течна хроматография. Подходящи са за различни приложения при различни условия. Доставят се всички необходими принадлежности за модулните системи за течна хроматография:


За повече информация: www.knauer.net

 

 

2. DANI Instruments S.p.a.

 

DANI Instruments2    DANI Instruments3  

DANI Instruments4   DANI Instruments5  

DANI Instruments6   DANI Instruments7   DANI Instruments8  

DANI Instruments9

DANI Instruments1

     

За повече информация: www.danispa.it

3. Газова хроматография - ELLUTIA UK 

 ellutia1ellutia2
ellutia general

 

 

За повече информация: http://www.ellutia.com/