Уреди за физичен анализ (вискозитет, плътност, дебелина, блясък, адхезия, твърдост, абразивност, гъвкавост, време на съхнене, цвят, мътност и др.)

 

 

BYK Gardner Instruments

                

 

              BYK Gardner New 2018 spectro2guide            BYK Gardner Temp gard basic                                       

   

 

За повече информация:  www.byk.com