1. Grabner Instruments, Австрия

Grabner Instruments предлага преносими апарати за анализ на горива чрез качествено нови аналитични методи, позволяващи получаването на бързи резултати с висока точност и повтаряемост. Предлаганата апаратура се характеризира с компактност, лесно обслужване и работа в лабораторни и полеви условия, възможност за прехвърляне на данни към компютър, сравняване на спектри и резултати, разпечатване на данни, както и работа на голям брой уреди с централизиран софтуер. Фирмата се занимава с разработка и доставка на мобилни лаборатории за анализ на горива, даващи възможност за бърз и точен анализ в реално време.

Minivap VPXpert            Petrol9                    Petrol8 

 Petrol10      Petrol11 

Grabner logo

Повече информация можете да намерите на адрес: http://www.grabner-instruments.com/

 

2. NORMALAB FRANCE SAS

NORMALAB FRANCE SAS е утвърден производител на лабораторно оборудване за оценка качеството на нефтопродукти (течни горива, смазочни масла, парафини, церезини, битуми и др.), биогорива, природен газ, LPG. В продуктовата листа можете да намерите пълната гама автоматични уреди и системи, полуавтоматични и ръчни уреди, както и пълната гама стъклени изделия и аксесоари към тях.
От 1996 г.NORMALAB FRANCE SAS е сертифициран по ISO 9001: 2000.

norm1               norm2           norm3

Normalab logo1

Повече информация можете да намерите на адрес: www.normalabanalis.com

 

 

3. Linetronic Technologies SA

Linetronic Technologies SA е швейцарска фирма с основен предмет на дейност производство на автоматични системи (нискотемпературни характеристики на горивата, пламна температура в отворен и затворен тигел и др.), полуавтоматични и ръчни апарати за определяне качеството на течните горива в съотвествие с изискванията на ASTM, ISO, IP, EN, DIN стандарти.
Linetronic Technologies SA е сертифицирана по ISO 9001-2000.

 linet2    linet1

 Linetronic logo

Повече информация можете да намерите на адрес: www.lin-tech.ch