Трибология

Normalab,S.D.M,

1. Normalab, Франция

NORMALAB FRANCE SAS е утвърден производител на лабораторно оборудване за оценка качеството на нефтопродукти (течни горива, смазочни масла, парафини, церезини, битуми и др.), биогорива, природен газ, LPG. В продуктовата листа можете да намерите пълната гама автоматични уреди и системи, полуавтоматични и ръчни уреди, както и пълната гама стъклени изделия и аксесоари към тях.
От 1996 г.NORMALAB FRANCE SAS е сертифициран по ISO 9001: 2000.

                       

                   

 

 index normalab 1

 Каталог NORMALAB

Повече информация можете да намерите на адрес: http://www.normalab.com/

 

3. CSM, Италия

CSM Instruments SA разработва и произвежда инструменти за определяне на механичните свойства на широка гама повърхности и материали в нано и микро областите. Фирмата е водеща в областа си повече от 30 години, първо под името  LSRH и след това под името CSEM.

product overview anton par 2

index CSMLOGO

Повече информация можете да намерите на адрес: www.csm-instruments.com

  

 

Масла и греси:

CSM

CSM Instruments SA разработва и произвежда инструменти за определяне на механичните свойства на широка гама повърхности и материали в нано и микро областите. Фирмата е водеща в областа си повече от 30 години, първо под името LSRH и след това под името CSEM.