1. Серийни машини за изпитване на материали

 

                                                Новата серия Allround - динамометър от най-ново поколение

 

                               

        Zwiki Line 0.5…2.5 kN                                 ProLine 5…250 kN                         AllroundLine 5…250 kN      

 

2. Специални машини за изпитване на материали

                                

 

                       SP Machines 400…2000 kN

 

 

5. Твърдомери

 

 5.1. Определяне на твърдост по Роквел, Викерс, Бринел, Кнуп и универсални твърдомери.

       

 

5.2. Определяне на твърдост по Шор А, Шор D, IRHD и др.

                             

За повече информация: http://www.zwick.de/bg.html,  http://www.indentec.com

 

5.3. Преносими твърдомери

      

За повече информация: http://www.proceq.com,  http://www.zwick.de/bg.html

 

 

6. Машини за механични изпитания на строителни материали

                                          

 

За повече информация: http://www.tonitechnik.com