Koлориметри

Преносими, лабораторни и on-line уреди за измерване и формулиране на цветове.

                

                      ColorFlex                                                                                                   ColorTrend HT

 

                      

MiniScan XE Pluse                                                                               ColorQuest XT

 За повече информация: www.hunterlab.com