TE Instruments, Skalar

 

  1. Trace Elemental Instruments

                    XPERT small 7

   XPERT-TOC/TNb Analyzer

 

XPERT TOC / TNb е иновативeн анализатор, с който надеждно, точно и удобно се определят органичен въглерод (TOC) и азот (TNb) едновременно, в рамките на няколко минути след еднократно инжектиране.

Разработван с десетилетия, XPERT ще се окаже истинското ви решение - " всичко в едно ".

 

                           XPLORER LIQUID ARCHIE GLS small 01 0

Xplorer – TN/NS

 

Апарат, предлагащ бърз и точен елементен анализ на твърди вещества, течности, газове и пропан-бутан.

Този съвсем нов модел е проектиран да предлага и стандартизирани, и персонализирани решения.

 

 

 

    logo newone

 

     За допълнителна информация: https://www.teinstruments.com

 

 

   2. Skalar

 

Апаратура за елементен анализ – ТОС анализатори и TN анализатори.

Анализатори за питейни, повърхностни, подпочвени и морски води, както и за твърди проби (почви, утайки, шлам).

                     

   

                    

Автоматична система за определяне на нитрати, нитрити, сулфати, фосфати и др. във води, торове, храни и напитки (бира, вино, мляко и др.)

  

 

Роботизирани анализатори - БПК, ХПК, мътност, Рh и др.
 

PRIMACS SNC100-IC

Автоматизиран анализатор на съдържанието на общ въглерод, общ органичен въглерод, общ неорганичен въглерод, общ елементен въглерод, общ азот/протеин PRIMACS SNC100-IC

  Skalar 1

 

Промоционална цена до 15.11.2019 г.: 118000 лв. без ДДС с вкл. доставка и консумативи необходими за инсталиране и стартиране на работа

 

 

 
 
   За повече информация: http://www.skalar.com/