МАРВЕЛ ООД предлага апаратура за измерване и анализ на изходните суровини и готовата продукция във всички сфери на хранително-вкусовата промишленост.

  dumatherm 200x200 new

Методът DUMAS на фирма VELP Scientifica Srl, Италия е алтернативно предложение на класическата система и намира широко приложение при определянето на протеин в: зърното и зърнените продукти; яйцата и яйчните продукти; млякото и млечните продукти; месото и месните продукти; суровините за пивоварни; фуражите и редица други. Методът се използва с голям успех и за определяне на азот в: почвата; изкуствените торове; водите; кафето; тютюна; хартията; петролните продукти и много други.

 

1. Анализ на вино и високоалкохолни напитки:

Анализ на вино и високоалкохолни напитки: алкохоли, висши алкохоли, феноли, алдехиди, естери, метанол, летливи киселини, оксикарбонови киселини, захари, SO2, CO2, Fe+, Cu+, Pb+, Cd+, определяне стабилността на винената киселина, цвят, бистрота, окисляемост, pH, твърдост на водата в немски градуси, ареометри, алкохолометри, криостати.

Scalar san                     Kruss refractometer

                       scalar logo                                            Kruss logo

 

2. Анализ на пиво, пивна мъст, малц и хмел:

Бързо определяне на ронливостта на пивоварното зърно и качествата на малца, анализ на фенолните субстанции в бира, малцов и хмелов екстракт, точка на замръзване, редуциращи субстанции по Chapon и MEBAK, чувствителни протеини и граница на утаяване на амониевия сулфат, α-амилаза, вискозитет, антицианоген, горчивост, CO2, въглехидрати, цвят, плътност, диацетил, общи редуциращи захари, етанол, β-глюкан, pH, нитрати и нитрити, разтворими протеини, полифеноли, серен диоксид.

Funke Gerber FermentoStar           Perten DA7200                 Perten im9200    

            Funke gerber logo                                                                            Perten logo


3. Анализ на сокове и безалкохолни напитки:

рН, CO2, цвят, плътност, захари

 

4. Анализ на кафе, какао, шоколад и захарни изделия:

Определяне на желатинизацията на скорбялата, определяне на кристализационните и течните свойства на шоколадовата маса и други сладки продукти, определяне на вискозитета, определяне на реологичните свойства на течности и пасти.

Malvern mastersizer 2000  Brookfield tc-102-b    Brookfield TT200 new     Brooffield RSp-CC1

                                                                               

 brookfield logo

 

5. Анализ на маслодайни и етерично – маслени култури, растителни масла:

мазнини, протеини, влакнини, целулоза

             soxtherm406_200x200.jpeg          Perten DA7200

                 logo-gerhardt-analytical-systems.gif                         Perten logo                                     

 

6. Анализ на месо и риба, мляко и млечни произведения:

мазнини, протеин, лактоза, сух безмаслен остатък, точка на замръзване, замърсяване с пестициди и тежки метали, микотоксини, салмонела и др.

Funke Gerber lactostar1                   GBC ultra z                

              Funke gerber logo                                               gbc logo                                                                                         

 

7. Анализ на продукти от консервната промишленост:

киселинност, соленост, токсини и др.

 

8. Анализ на подправки, гъби, горски и култивирани сушени плодове, ядки

 

9. Комплексна апаратура:

Спектрофотометри за бързо определяне на различни показатели на зърно, брашно, зърнени храни, семена от маслодайни растения, соя, винен спирт, сироп, масло, шоколад, тесто, мляко на прах, и др.

Cecil Instruments