Марвел ООД предлага висококачествено оборудване за анализ на зърнени продукти и техните производни: зърно, брашно, трици, фуражи, тестени и макаронени изделия, хляб и др. – определяне на абсолютно тегло, хектолитрово тегло, влага, глутен, мазнифи, фибри, алфа-амилазна активност, както и NIR анализатори за експресен анализ, лабораторни мелници, ситови машини, пробовземни и температурни сонди.

Марвел ООД е представител на водещи производители в бранша: Perten Instruments AB, TexVol Instruments AB, TekPro Limited, Process Vision и др.

 

1. Perten Instruments AG, Швеция

     - лабораторни мелници (LM 120, LM 3100, LM 3303, LM 3600);
     - системи за определяне на падащото число - амилазна активност (FN 1305, FN 1310, FN 1500, FN 1700, FN 1800);
     - системи за определяне на глутен (Glutomatic 2200, Glutomatic 2100);
     - система за индивидуална оценка на зърното (SKCS 4100);
     - спектрофотометри за бързо определяне на различни показатели на зърно, брашно, тесто и др. (Inframatic 8100, Inframatic 8600, Inframatic 9100,  DA 7200).
Perten IM 9200  Perten LM3100    Perten FN1310  Pwrten Glutomatic2200   
            IM 9200                        LM 3100                   FN 1305              Glutomatic 2200        DA 7200

Perten logo
Повече информация ще намерите на адрес: www.perten.com

 

2. TexVol Instruments AB, Швеция

     - прецизно измерване обема на хлебни изделия (BVM-L серия);
     - бързо и точно измерване на текстурата на хлебни и други хранителни продукти (TVT 300).

TexVol BVM-L370LC                 TexVol BVM-L190                  TexVlol TVT-300XP
               BVM-L100                                         BVM-L370                                   TVT-300 XP

TexVol logo
Повече информация ще намерите на адрес: www.texvol.com

 

3. Process Vision, САЩ

   - прецизно и бързо преброяване на семената;

   - определяне на размера на зърната;

   - анализиране по форма и цвят;

   - извеждане на данни до 30 секунди.

Process Vision Opticount 1

Process Vision Opticount 2

 

Повече информация ще намерите на адрес: Process Vision