Апаратурата, която предлагаме намира приложение в следните отрасли: