ФИРМЕН ПРОФИЛ

МАРВЕЛ ООД е частна фирма, основана през 1989 г. в град Пловдив. Фирмата успешно е преминала тестове по сертифициране и работи в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2015, което е допълнителна гаранция за качеството на предлаганите стоки и услуги.

Марвел е изпълнител на множество проекти, финансирани от правителството и международни финансови институции.

Основният предмет на дейност на МАРВЕЛ ООД е комплексна търговия с контролно-измервателна, лабораторна и аналитична апаратура и консумативи в направления: "Качествен контрол и лабораторни анализи", "Екология и работна среда", "Технологично оборудване".

 

 

ФИРМЕН ПРОФИЛ

МАРВЕЛ ООД е частна фирма, основана през 1989 г. в град Пловдив. Фирмата успешно е преминала тестове по сертифициране и работи в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2015, което е допълнителна гаранция за качеството на предлаганите стоки и услуги.

Марвел е изпълнител на множество проекти, финансирани от правителството и международни финансови институции.

Основният предмет на дейност на МАРВЕЛ ООД е комплексна търговия с контролно-измервателна, лабораторна и аналитична апаратура и консумативи в направления: "Качествен контрол и лабораторни анализи", "Екология и работна среда", "Технологично оборудване".

 

Качествен контрол и лабораторни анализи

Технологично оборудване

  • измерване и контрол на температура, влажност и налягане
  • измерване и контрол на параметрите на води и газове в промишлени условия
  • промишлени системи за измерване на ниво, дебит и плътност на течности
  • системи за измерване на мазнини, протеини, вискозитет и др. в реално време
  • машини за прецизно бобиниране на прежди, отчитане на дефекти по преждата и отстраняването им в процеса на бобиниране, за багрене на прежда и плат, за въздушно обемиране, текстуриране и пр.